Commission logement

Commissie eist professionalisering van openbare huisvestingsmaatschappijen

Organigram en rechten huurders

Er moet ook een organigram komen voor elke maatschappij, met een technisch directeur en HR-directeur. Die laatste moet voor elke functie een functieprofiel opstellen.

De laatste aanbeveling betreft de rechten van de sociale huurders. Zo moeten zij toegang hebben tot een externe bemiddelingsdienst in het geval van een klacht of een probleem.

"De aanbevelingen zijn unaniem goedgekeurd door alle leden, nu zullen we die voorleggen aan het parlement," aldus commissievoorzitter Fouad Ahidar (SP.A).

Naast de aanbevelingen is er ook een intentienota van de Brusselse regering over dezelfde materie. Daarin staat onder andere dat de regering zal bekijken of er een externe auditcel opgericht kan worden die toezicht houdt op alle instanties die te maken hebben met openbare huisvesting.