sp.a pleit voor behoud van rijles op school

“We moeten jongeren inderdaad niet aanleren dat de auto in alle situaties het beste vervoersmiddel is,” zegt Ahidar. “Maar in de praktijk is een rijbewijs vaak een vereiste om een job te kunnen krijgen. We moeten Brusselse jongeren dus helpen om dat rijbewijs zo goedkoop mogelijk te behalen.”

Vanaf september 2018 worden de lessen theoretisch rijbewijs op Vlaamse scholen afgeschaft. Maar SP.A wil in Brussel die lessen toch behouden. Fouad Ahidar, Brussels parlementslid voor SP.A, wil op die manier jongeren extra arbeidskansen geven.

Toenmalig minister Kathleen Van Brempt (SP.A) voerde in 2007 de theoretische rijlessen op Nederlandstalige scholen in. Leerlingen kunnen zo op hun 17de hun voorlopig rijbewijs behalen via de school.

Minister Weyts (N-VA) besliste in juni om die maatregel af te schaffen. Hij vindt het niet de taak van de Vlaamse overheid om jongeren naar de auto te leiden. Mensen doen ook steeds later hun praktijkexamen, zodat dat voorlopig rijbewijs dan vaak al verlopen is, zei Weyts toen. In de plaats van de rijlessen zou er wel een digitale toepassing komen.

‘Meer jobkansen’
In Brussel pleit SP.A er nu voor om die theorielessen op school toch te behouden. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (SP.A) denkt vooral aan de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.

“We moeten jongeren inderdaad niet aanleren dat de auto in alle situaties het beste vervoersmiddel is,” zegt Ahidar. “Maar in de praktijk is een rijbewijs vaak een vereiste om een job te kunnen krijgen. We moeten Brusselse jongeren dus helpen om dat rijbewijs zo goedkoop mogelijk te behalen.”

‘Geen plannen om rijlessen te behouden’
Initieel waren de rijlessen op school gratis, sinds september 2015 wordt er een bijdrage van 20 euro per leerling gevraagd.

Uit cijfers van VGC-collegelid voor Onderwijs Guy Vanhengel (VLD) blijkt verder dat vorig schooljaar 21 Nederlandstalige scholen in Brussel de theorielessen aanboden. Ongeveer 40 procent van de leerlingen slaagde toen voor het theoretisch rijexamen.

Als staatssecretaris van Verkeersveiligheid is Bianca Debaets (CD&V) bevoegd voor de rijopleiding in Brussel. Zij wil de beslissing van minister Weyts respecteren.

“We hebben geen plannen om de rijlessen op scholen enkel in Brussel te behouden,” klinkt het op het kabinet-Debaets. “We willen jongeren wel aanmoedigen om rijlessen te volgen. Dat gaat dan over alle Brusselse jongeren, niet enkel die in het Nederlandstalig onderwijs. Maar hoe we dat precies gaan doen, daarover kunnen we voorlopig nog niets kwijt.”

Source : Bruzz